فرهنگ مالیاتی
چاپ مطلب

در واقع مودیان مالیاتی همان مخاطبان سازمان اجرایی مالیات ستانی می باشند. نحوه و کیفیت ارتباط این مخاطبان با سازمان مذکور از اهمیت والایی برخوردار می باشد، به نحوی که علاوه بر مقوله شناسایی فعالیتهای اقتصادی مودیان که خود از وظایف مهم سازمان امور مالیاتی می باشد موضوع مهم دیگر در این ارتباط تمکین مودیان در برابر نظام مالیاتی می باشد. در ارتباط با کیفیت تمکین مودیان عوامل مختلفی موثر می باشند. به عبارت دیگر، میزان و نحوه تمکین مودیان متأثر از موارد متعددی می باشد. به عنوان مثال، کارآمدی قوانین و مقررات، سازمان اجرایی کارا و عملکرد آن و نیز نحوه تعامل ایشان با مودیان از عوامل تأثیرگذار بر تمکین مودیان می باشد، اما در سطحی بالاتر فرهنگ عمومی جامعه ارتباط تنگاتنگی با این مقوله دارد. به نحویکه حتی در حالت ایده آل (وجود قوانین و مقررات مالیاتی و دستگاه مالیاتی مطلوب) چنانچه فرهنگ عمومی جامعه در خصوص مالیات مطلوب نباشد تمکین مالیاتی به ویژه تمکین داوطلبانه در وضعیت مناسب قرار نخواهد گرفت.
بررسی ها در خصوص تمکین مالیاتی در سالهای دورتر نشان از وضعیت نامطلوب آن در گذشته به ویژه تمکین داوطلبانه آحاد مردم کشور نسبت به نظام مالیاتی دارد که ریشه آن علاوه بر نواقص موجود در ارکانی نظیر میزان کارآمدی قوانین و مقررات و عملکرد سازمان اجرایی تا حدود بسیاری در فرهنگ جامعه نهفته بوده است، که خوشبختانه در سالهای اخیر با نگاهی که مسئولین کشوری بخصوص مدیران سازمان امور مالیاتی به موضوع مالیات داشته اند سعی شده اولا با اصلاح و کارا کردن قوانین و مقررات و الکترونیکی کردن رویه های مالیاتی عملکرد سازمان مالیاتی را بالا برده و ثانیا با تلاش در جهت فرهنگ سازی مالیاتی با تکیه بر عواملی نظیر: اطلاع رسانی مناسب در خصوص چگونگی هزینه کردن درآمدهای مالیاتی طی سالهای متمادی و توجه به اهمیت آن در تغییر نگرش جامعه، تا حدودی نگاه مردم را به موضوع مالیات تغییر داده و به نوعی فرهنگ مالیاتی را ارتقاء داده اند بطوری که بیشتر اظهارنامه های ارسالی توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی بدون هیچ مشکل و ایرادی مورد پذیرش قرار می گیرند.


تاریخ یادداشت: 1398/12/28
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی