اعتمادسازی، ثمره فرهنگ سازی مالیاتی
چاپ مطلب

سیستم مالیاتی به عنوان شریان حیات اقتصادی، دولت ها را در قبال تک تک افراد جامعه مسئول و موظف به رعایت حقوق شهروندی می نماید.اگر بپذیریم مالیات اهمیت ویژه ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت ها دارد، باید برای افزایش در آمدهای مالیاتی فرهنگ سازی و اعتماد سازی مناسب صورت بگیرد تا مردم با اطمینان هر چه بیشتر بخشی از در آمد حاصل از فعالیت های اقتصادی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. در ضرورت توجه به عوامل فرهنگی موثر بر تمکین مالیاتی، شواهد متقن و متعددی وجود دارد که نشان می دهد تمکین مالیاتی مودیان در کشورهای مختلف دنیا فقط تحت تأثیر سازوکارها و اهرم های الزام آور قانونی نمی باشد.
فرهنگ مالیاتی، مجموعه‌ای از بینش ها، تصورات، برداشت ها، ارزش‌های اجتماعی و رفتارهای مردم در خصوص مالیات( قوانین، شیوه دریافت و نحوه هزینه کردن) است.جوامع مختلف فرهنگ‌های مالیاتی متفاوتی دارند و اگر آنها را بر اساس شاخص‌های کمی وعددی مقایسه کنیم برخی در سطوح بالاتر وبرخی دیگر در سطوح پایین ‌تری قرار می‌گیرند. فرهنگ مالیاتی خاص یک کشور را می توان به عنوان تمامی موسسات رسمی و غیررسمی مرتبط با سیستم مالیاتی و عملکرد آن شامل وابستگی ها و روابط ایجاد شده توسط تعاملات مداوم در نظر گرفت که از گروهها و عواملی مانند مسئولان مالیاتی، مالیات دهندگان، سیاست گذاران، کارشناسان مالیاتی و دانشگاهیان تشکیل شده است.
برای اینکه مردم به رسالت مالیات در توسعه کشور اعتقاد پیدا کنند نیاز به فرهنگ سازی است. اما اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه، نیاز به سرمایه گذاری و آگاهی دادن به مردم در خصوص نتایج و آثار مثبت آن دارد. مردم باید حس کنند که پرداخت مالیات یک نوع مشارکت ملی است و برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی و عظمت و اقتدار کشور نیاز به همکاری افراد جامعه با دولت است و تنها در چنین شرایطی است که مردم ارایه اظهارنامه را تکلیف دانسته و پرداخت به موقع مالیات و بها دادن به سیاست های اقتصادی و مالیاتی را یاری نمودن به دولت در قبال برنامه های اقتصادی مقاومتی خواهند دانست.
عواملی که می توانند بـر گسترش و ارتقای فرهنگ مالیاتی تأثیرگذار باشـد عبارتند: از عـدالت و کـارکرد نظام مالیـاتی، صـداقت در ارائه اطلاعات و احـساس مـسئولیت مودیان در قبال تکالیف قانونی شان، سـاده سـازی متـون قـوانین مالیاتی و منطقی کردن مراحل اخذ مالیات، آموزش مـردم بــا قــوانین و مقــررات مالیــاتی، مــشخص کــردن نحــوه خرج کردن مالیات در جامعه و آگاه کردن مـردم از اهمیـت پرداخت مالیات.
ازطرفی، نگاهی به عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی نشان می دهد که تنها بخشی از این مسائل با نظام مالیاتی مرتبط است و در حوزه فعالیت های آن است. بسیاری دیگر مرتبط با فرایند اجتماعی شدن افراد، رسانه های جمعی، مدارس، نهادهای اجتماعی وفرهنگی و.. است. بنابراین ارتقاء فرهنگ مالیاتی مستلزم فعالیت های گسترده، برنامه‏ریزهای بلند مدت و استفاده از ظرفیت های نهادهای فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین فرهنگ سازی مالیاتی درختی است که میوه آن توسعه وپیشرفت کشور است.ریشه این درخت در کودکی شهروندان شکل می گیرد که رسانه‏ ها و نهادهای اجتماعی باید آن را به خوبی بپرورانند.


تاریخ یادداشت: 1399/10/24
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی