شرح وظایف و ساختار سازمانی
چاپ مطلب

  مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزي مالياتي
  دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي
  معاونت درآمدهاي مالياتي
  دفتر امور موديان و خدمات مالياتي
  دفتر حسابرسي مالياتي
  دفتر حسابداري، وصول و استرداد مالياتي
  دفتر نظارت بر امور دادرسي مالياتي
  معاونت حقوقي و فني مالياتي
  دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي
  دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي
  دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي
  دفتر هماهنگي امور اجرايي طرح (دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برون سپاري)
  دفتر طراحي و تحليل نظام اطلاعات و فرايندهاي مالياتي
  معاونت فناوري هاي مالياتي
  دفتر علوم داده هاي مالياتي
  اداره کل فناوري اطلاعات
  دفتر معماري فرايندهاي مالياتي
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی