دبیر علمی دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران:
مالیات مهم ترین ابزار سیاست مالی و تخصیص و توزیع درآمد است

دبیر علمی دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران گفت: مالیات مهم ترین ابزار سیاست مالی با کارکردهای مهمی همچون تخصیص و توزیع درآمد است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر تیمور رحمانی، دبیر علمی دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران روز چهارشنبه یازدهم اسفندماه با بیان اینکه تجربیات همکاری چندساله با سازمان مالیاتی و همایش های قبلی موید این مطلب است که نظام مالیاتی نیازمند مصون ماندن از آسیب های متعدد است، گفت: تحولات اجتناب ناپذیر در نظام مالیاتی شامل یکپارچه سازی نظام تامین درامد بخش عمومی، حرفه ای ماندن دستگاه مالیاتی از فشارهای رسانه ای و سیاسی، پیاده سازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی و ضرورت مدیریت مخارج بخش عمومی از آن جمله است.
وی با اشاره به ارسال 187 مقاله به دبیرخانه دهمین همایش علمی خاطرنشان کرد:از این تعداد 8 مقاله جهت ارایه در همایش، 7 مقاله جهت چاپ بصورت استند در حاشیه همایش و 43 مقاله نیز جهت انتشار در کتاب همایش انتخاب شده اند.

تاریخ خبر: 1395/12/11
کلمات کلیدی: مالیات همایش دبیر علمی