با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفت:
تقدیر از آثار برتر دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

با حضور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور صورت گرفت 
تقدير از آثار برتر دهمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران
در مراسم اختتامیه دهمین همایش سیاست‏های مالی و مالیاتی ایران و با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از آثار برتر این همایش تقدیر شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در مراسم اختتامیه دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران که با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، برخی مسئولان اقتصادی و مالیاتی، صاحبنظران و اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، محققان و دانشجویان حوزه اقتصاد برگزار شد، از 11 اثر برتر مالیاتی تقدیر بعمل آمد.
«بررسی عوامل موثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر تشریک اطلاعات مودیان» ارایه شده توسط دکتر علی نصیری اقدم، دکتر پریسا مهاجری و زهرا ضیایی، « بررسی اثر سیاست های مالیاتی بر فعالیت های کارآفرینانه : مطالعه موردی کشورهای منبع محور، کارآیی محور و نوآور محور» ارایه شده توسط دکتر علی حسین صمدی و سید محمد میرهاشمی دهنوی، «ارزیابی تاثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 بر سرمایه گذاری و ورود شرکت ها به شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور» ارایه شده توسط دکتر یگانه موسوی جهرمی، دکتر سید حسین ایزدی، دکتر فرهاد خداداد کاشی و محمد رضا رضوی، « بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از دفاتر نمایندگی و شعب شرکت های خارجی در ایران» ارایه شده توسط احمد رسولی،« سیاست گذاری اخلاقی در نظام مالیاتی اسلام» ارایه شده توسط دکتر محمد جواد توکلی، « مقایسه درجه تصاعد و عدالت مالیاتی خمس ارباح مکاسب با مالیات بر درآمد در ایران » ارایه شده توسط دکتر ضیاء الدین کیاء الحسینی، « اثر شوک های مالی و پولی در عملکرد سیستم مالیاتی ایران در راستای تعیین نرخ های بهینه مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق و دستمزد» ارایه شده توسط دکتر مجید مداح و ندا سمیعی، « تحلیل اثرات سیاست های مالی و مالیاتی کارآمد بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران: با تاکید بر مالیات بر درآمد شرکت ها و بی انضباطی مالی دولت» ارایه شده توسط دکتر عباس عرب مازار و دکتر حجت ایزد خواستی، « بررسی حقوقی تاثیر مالیات بر سرمایه گذاری خارجی» ارایه شده توسط دکتر ولی رستمی و وحید اسدزاده، « نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران» ارایه شده توسط امیر خادم علیزاده و « بررسی مقایسه ای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات مالیاتی دهه 1990 با تاکید بر مالیات بر مجموع درآمد » ارایه شده توسط باقر درویشی و فرشته محمدی، 11 مقاله برتر دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران بودند که با اهدای لوح تقدیر از آنها قدردانی شد.

تاریخ خبر: 1395/12/11
کلمات کلیدی: مالیات سیاست های مالی و مالیاتی اختتامیه