مدیرکل امور مالیاتی قزوین:
شفافیت اقتصادی با نصب صندوق مکانیزه فروش محقق می شود

مدیرکل امور مالیاتی قزوین گفت: زمینه های لازم به منظور اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش برای اصناف فراهم شده است که تحقق آن موجب افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی و حرکت به سمت عدالت بیشتر در پرداخت مالیات خواهد شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مصطفی پورامیدی، مدیرکل امور مالیاتی قزوین، در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: نرخ صفر مالیاتی که برای فعالیت شرکت های تولیدی، خدماتی و معدنی است، یکی از اصلاحات موثر در قانون مالیات های مستقیم است که موجب رونق صنعت می شود.
مدیرکل امور مالیاتی قزوین عنوان کرد: مودیان برای برخورداری از نرخ صفر، مکلف به تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی هستند و سازمان نیز پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول،مالیات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه می‏ کند.
پور امیدی گفت: به موجب ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم درآمدهای ناشی از فعالیت‏های تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و نیز درآمدهای خدماتی بیمارستان ‏ها،هتل ‏ها و مراکز اقامتی و گردشگری از زمان شروع فعالیت در مناطق توسعه یافته به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شوند.
وی با بیان اینکه تلاش شده تا از فرار مالیاتی در کشور جلوگیری شود، ادامه داد: در همین راستا بر اساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، برای اولین بار عدم پرداخت مالیات و فرار از آن جرم محسوب شده و برای آن مجازات حبس بین2 تا 6ماه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور مالیاتی قزوین با بیان اینکه تاکنون هیچ واحد تولیدی در استان به دلیل عدم پرداخت مالیات تعطیل نشده است، اظهار امیدواری کرد با سیاست های جدید و تغییرات اعمال شده در قانون مالیات های مستقیم و سایر مشوق های در نظر گرفته شده، شاهد رونق هرچه بیشتر تولید و سرمایه گذاری در استان باشیم.


تاریخ خبر: 1395/12/24
کلمات کلیدی: قزوین صندوق مکانیزه فروش