رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
واریز 13 هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری ها در سال 95

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
واریز 13 هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری ها در سال 95
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از واریز بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری ها در سال 95 خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است که شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض می باشد، گفت: مطابق قانون، 3 درصد عوارضی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می شود، به حساب شهرداری‏ها و دهیاری های سراسر کشور واریز می گردد تا در جهت توسعه و آبادانی شهرها و روستاها مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1395 ، بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده که از این میزان، حدود 60 هزار میلیارد تومان در قالب عوارض در اختیار شهرداری‏ها و دهیاری‏های سراسر کشور قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مجموع عوارض واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور در دولت یازدهم را بیش از سه برابر دولت نهم و دهم عنوان کرد و گفت: طی سال های 87 لغایت پایان 91 حدود 17 هزار میلیارد تومان عوارض واریز شده در حالیکه در طی دولت یازدهم (95-92 ) در حدود 43 هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور واریز شده است.
وی با اشاره به واریز بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری‏ها و دهیاری‏های سراسر کشور در سال 95 عنوان کرد: از این مبلغ حدود چهار هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران واریز شده است.
تقوی نژاد افزود: از مجموع مبلغ 15 هزار میلیارد تومان عوارضی که از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری تهران واریز شده، سه هزار و 500 میلیارد تومان در دولت نهم و دهم و 11 هزار و 500 میلیارد تومان در دولت یازدهم در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است.

تاریخ خبر: 1396/02/21
کلمات کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها دهیاری ها