نشست شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر در اداره کل امور مالیاتی مازندران
به گزارش روابط عمومی :نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر در اداره کل امور مالیاتی استان برگزار شد. در این جلسه علاوه بر مسئولین ستاد احیائ اداره کل تعدادی از اعضای ستاد احیائ امر به معروف ونهی از منکر استان مازندران نیز حضور داشته اند. استماع گزارش عملکرد ستاد اداره کل و تبیین وظائف سازمانی اداره کل در قبال مودیان محترم ، ارباب رجوع و کارکنان شاغل در استان و همچنین مرور قوانین مربوط به امر به معروف و نهی از منکر بعلاوه پیش بینی چگونگی مواجهه هسته های یاوران معروف و ستاد صیانت از عفاف و حجاب مواردی بوده است که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت

تاریخ خبر: 1396/02/25
کلمات کلیدی: مازندران روابط عمومی  آخرین اخبار


صفحات زیر مجموعه
 شرح وظایف مدیر کل امور مالیاتی استان مازندران