مدیر کل امور مالیاتی تشریح کرد:
نقش مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی


یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، تکیه مخارج دولت بر دریافت مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد. مالیات ها به عنوان معمولترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند. دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در اختیار مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد .
در همین راستا ،میرحیدررضوی،مدیرکل امورمالیاتی استان زنجان در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی اداره کل،عنوان نمود: نظام مالیاتی پویا می تواند همه نیازهای یک اقتصاد مقاومتی را تامین کند، زیرا دولت ها برای انجام وظایف و اجرای تعهدات خود نیازمند منابع مالی هستند و مالیات به عنوان یک راهبرد می تواند اتکای درآمدهای کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد، زیرا تامین مالی آن به وسیله خود افراد جامعه و مالیات های پرداختی آن ها است که موجب بی نیازی مالی دولت به منابع دیگر شده و استحکام پایه های آن را به دنبال دارد.
وی تصریح نمود:دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال می کنند و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف های ملی جهت می دهند.
رضوی با توصیف مفهوم اقتصاد مقاومتی،اذعان داشت:اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. کوچک شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت، پرداخت به موقع مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از مهمترین راهکارهای تحقق درآمدهای مالیاتی و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
مدیرکل امور مالیاتی در خصوص سازو کارهای اجرایی این امر،عنوان نمود:سازمان امور مالیاتی کشور، برنامه های مهمی را برای ارتقای کارآمدی و انعطاف پذیری نظام مالیاتی در دست اجرا دارد که افزایش قابل توجه تامین هزینه های عمومی را به دنبال خواهد داشت.جلوگیری از فرار مالیات، شناسایی مودیان و منابع مالیاتی جدید و استفاده از طرح ها و برنامه های نوین از مهمترین اهداف و سرفصل های نظام مالیاتی به شمار می رود. از این رو بخش عمده ای از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور از جمله اصلاح قانون مالیات ها، طرح جامع اطلاعات مالیاتی کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده زمینه ساز تحولی بنیادین در نظام مالیاتی کشور شده اند که با تداوم حرکت هایی از این دست به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتلای همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها خواهد انجامید. به هر حال مالیات می تواند به عنوان کلیدی ترین منبع درآمدی دولت، نقش بسزایی در شکوفایی اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

تاریخ خبر: 1396/02/31
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی