مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:
31 خرداد ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

مدیر کل مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 31 خرداد ماه را آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی دانست. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش بیگدلی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال در استان افزود ، چالش مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی، تامین درآمدها و منابع مالی است که درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی در تمامی کشورهای دنیا می تواند این خلا را پر نماید.
بیگدلی اعتماد به مودیان و حمایت از تولید و اشتغال را از رویکردهای اساسی نظام مالیاتی برشمرد و گفت : جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان و منابع مالیاتی جدید، استفاده از طرح ها و برنامه های نوین از مهمترین اهداف و راهکارهای نظام مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان جهت تحقق درآمدهای مالیاتی می باشد.
بیگدلی گفت: با توجه به اینکه برخورداری از هر گونه تسهیلات قانونی منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، لذا فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و هر گونه معافیت دیگر، می باید اظهارنامه مالیاتی را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نمایند .
بیگدلی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گفت: در اصلاحیه اخیر زمان ارائه اظهارنامه مشاغل از تیرماه به خرداد ماه تغییر کرده و مودیان محترم به منظور بهره مندی از معافیتهای ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا 31 خردادماه سال جاری می بایست اظهارنامه خود را ارائه دهند.
مهراب عالی

تاریخ خبر: 1396/03/03
کلمات کلیدی: نظام مالیاتی اظهارنامه مالیاتی