مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد
31 خرداد 1396 آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی است.


به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: زمان ارائه اظهارنامه مشاغل از پایان تیرماه به خردادماه تغییر یافته است.
محمدعلی غفاری افزود: مودیان مالیاتی مشاغل حقیقی برای بهره مندی از ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، تا پایان ماه جاری اظهارنامه های مالیاتی خود را ارائه دهند.
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: مودیان می توانند بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق سامانه WWW.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری ارسال کنند.
محمدعلی غفاری با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین منابع درآمدی مطرح هستند افزود: بهره مندی از هرگونه تسهیلات برای مودیان مالیاتی منوط به ارائه اظهار نامه در موعد مقرر است.
وی ادامه داد: مودیان مالیاتی در زمان باقی مانده اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

تاریخ خبر: 1396/03/25
کلمات کلیدی: کهگیلویه و بویراحمد اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی محمدعلی غفاری سازمان امور مالیاتی کشور مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد روابط عمومی سازمان امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد