بررسی فواید تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیات صاحبان مشاغل
اظهارنامه های مالیاتی امروزه یکی از مهم ترین جنبه های تجاری و اداری تمامی کسب و کارها را تشکیل می دهند. زیرا نحوه پر کردن آنها، زمان مناسب تحویل و بسیاری از موارد دیگر می تواند بر میزان مالیات پرداختی توسط آنها تاثیر گذار باشد.
تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌ های مستقیم بر اساس قانون پیشین، کلیه مودیان مالیاتی اعم مالکین واحدهای اجاری، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حداکثر تا پایان تیرماه هر سال مهلت داشتند اظهار نامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. این محدودیت زمانی در تیرماه هر سال باعث بروز ازدحام غیر عادی ناشی از تراکم مراجعات صورت پذیرفته توسط مودیانی که قصد ارائه اظهارنامه در مدت محدود را داشتند، می شد.
بعد از تصویب قانون جامع مالیاتها در سال 1345، در دوره های متوالی اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت که آخرین و مهمترین آن را می توان اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم دانست که در تابستان سال گذشته به تصویب رسید. با توجه به این اصلاحیه، از ابتدای سال 95 قوانین مالیاتی دچار تغییر و تحولات قابل‌توجهی شده است و بخش‌های زیادی از نظام اقتصادی را در بر‌می‌گیرد.
تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان اشخاص حقیقی یکی از مهمترین تغییرات صورت گرفته در این اصلاحیه است. این تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی از تیرماه به خردادماه انتقال پیدا کرده است و موعد مقرر ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی همانند سالهای گذشته در تیرماه خواهد بود.
در سال های قبل صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و مالکان املاک اجاری مکلف بودند تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند که این موضوع باعث ازدحام بیش از اندازه مردم برای ارائه اظهارنامه مالیاتی می گردید. این ازدحام به اتلاف وقت مودیان و اذیت شدن آنها در طول این ایام می انجامید و همچنین سنگین شدن پرونده های ماموران مالیاتی را در پی داشت. نتیجه این سنگینی کار ماموران مالیاتی و اتلاف وقت مودیان خود به خود باعث کمتر شدن ارتباط مودیان با ماموران مالیاتی در طول فرایند ارائه اظهارنامه مالیاتی می شد.
اصلاحیه مذکور را می توان نشان از توجه دولت و مسوولان به احقاق حقوق مردم و خدمتگزاری به آنان دانست، چون این امر باعث تکریم بیشتر مودیان و سهولت کار مراجعه کنندگان خواهد شد. و باعث تعامل بیشتر مودیان مالیاتی از جمله فعالان اقتصادی و اصناف با کارکنان امور مالیاتی می شود که نتیجه آن رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی را در پی خواهد داشت.


تاریخ یادداشت: 1396/03/27
کلمات کلیدی: اظهارنامه صاحبان مشاغل