مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:
مودیان حقوقی با ارائه اظهارنامه تا 31تیر از معافیت های مالیاتی بهره مند می شوند

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مودیان حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاره ای تا پایان تیرماه فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند،گفت که مودیان حقوقی با ارائه اظهارنامه در این فرصت از معافیت های مالیاتی قانونی بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی کهگیلویه و بویراحمد،محمدعلی غفاری تصریح کرد که مودیان حقوقی که نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی نکنند ، مشمول جریمه 30درصدی خواهند شد ودرعین حال نمی تواند از معافیت های مالیاتی مربوط به مواد 132و133 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند.
وی به رویکرد تعاملی و مشتری مداری سازمان مالیاتی با مودیان مالیاتی اشاره و گفت که تعیین زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی برای مودیان حقیقی و حقوقی یکی از راه های تقویت ارتباط دوسویه است اما متاسفانه برخی مودیان با وجود اطلاع رسانی فراگیر، نسبت به این فرصت مهم و ارائه اظهارنامه مالیاتی و استفاده از معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون کوتاهی می کنند.
غفاری «عادلانه محور بودن» فرایند تشخیص میزان مالیات در سامانه جدید مالیاتی را یادآور شد و تصریح کرد که علاوه بر جلب رضایت مودیان، جلوگیری از «فرار مالیاتی » یکی از برنامه های مهم سازمان مالیاتی است تا از این طریق ضمن دفاع از حقوق دولت به تامین منابع جدید برای انجام هزینه های عمومی کشور برنامه ریزی موثری انجام شود.
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد اظهارکرد که بیش از 50هزار پرونده مودیان حقیقی و حقوقی فعال در این استان وجود دارد و حدود 70درصد مودیان حقیقی از پرداخت مالیات معاف هستند .

تاریخ خبر: 1396/04/28
کلمات کلیدی: محمدعلی غفاری مودیان حقوقی  ارائه اظهارنامه مالیاتی