مدیرکل امورمالیاتی قزوین خبر داد:
رشد 12درصدی اظهارنامه صاحبان مشاغل در استان

مدیرکل امورمالیاتی قزوین به رشد 12 درصدی دریافت اظهارنامه صاحبان مشاغل در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: این درصد از رشد دریافت اظهارنامه نشان دهنده به ثمر نشستن مجموعه اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در سال گذشته بوده و این شرایط می تواند کمک قابل توجهی به رشد درآمدهای اداره کل داشته باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، پورامیدی، مدیرکل امورمالیاتی قزوین، در بازدید از اداره امور مالیاتی شهرستان البرز و شهر محمدیه، ضمن تقدیر از تلاشها و زحمات کارکنان در ایام خردادماه، گفت: آمار توافقات انجام شده ادارات مختلف با صاحبان مشاغل گروه 3 مطلوب بوده و امیدواریم که به زودی فرایند رسیدگی به اظهارنامه ها در دستور کار ادارات قرار گیرد.
پورامیدی با اشاره به فرصت موجود تا فراهم شدن امکان رسیدگی به اظهارنامه های عملکرد 1395، خواستار در اولویت قراردادن موضوع برداشت اطلاعات و بخصوص اطلاعات عملکرد سال 1390، واحدیابی منابع جدید و ابلاغ اوراق تشخیص و قطعی باقیمانده شد.
وی در بخش دیگری از مطالب خود به ضرورت به روز بودن دانش کارکنان و اشراف کامل به قوانین مالیاتی اشاره کرد و عدم اطلاع از قوانین مالیاتی را منشأ برخی از مشکلات در حوزه های مالیاتی دانست.


تاریخ خبر: 1396/04/27
کلمات کلیدی: قزوین اظهارنامه