مدیرکل امور مالیاتی خوزستان خبر داد:
90 درصد صاحبان مشاغل استان اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: 90 درصد صاحبان مشاغل استان تا پایان خردادماه، اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هاشمی، مدیر کل امورمالیاتی خوزستان، گفت: تا پایان روز 31 خرداد ماه 90 درصد از صاحبان مشاغل از مجموع تعداد 1020 مودی مشمولین گروه اول ، 2104 مودی مشمولین گروه دوم و تعداد 95169 مودی مشمولین گروه سوم در استان براساس آئین نامه اجرائی ماده 95 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی خود را ارائه کردند.
هاشمی در خصوص صندوق مکانیزه فروش گفت : هزینه نصب صندوق های مکانیزه فروش از مالیات عملکرد کسر خواهد شد و مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری صندوق های فروش از طریق سازمان صنعت و معدن به اتاق اصناف اعلام خواهد شد.
وی افزود: تاکنون 30 گروه از فعالان اتحادیه های صنفی ملزم به نصب صندوق مکانیزه فروش می باشند و اجرای آن بر مبنای سیستم های مکانیزه است که باعث تسهیل کارها، شفافیت اقتصادی، کشف معاملات پنهان، انجام معاملات شفاف، کاهش نارضایتی بین فعالان اقتصادی و همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی می شود.


تاریخ خبر: 1396/05/01
کلمات کلیدی: خوزستان صاحبان مشاغل