مدیرکل امور مالیاتی قزوین:
حمایت از واحدهای تولیدی اولویت اداره کل مالیاتی استان است

مدیرکل امور مالیاتی قزوین گفت: واحدهای تولیدی موجب رونق کسب و کار می شوند و اداره کل امورمالیاتی قزوین از هیچ تلاشی برای حمایت از آنان فروگذار نخواهد کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، پورامیدی، مدیرکل امور مالیاتی قزوین در بازدید از یک شرکت تولیدی، با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید و واحدهای تولیدی گفت: هدف اداره کل امورمالیاتی قزوین رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از توان واحدهای تولیدی جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.
پورامیدی رضایت مودیان از دستگاه مالیاتی را مهمترین سرمایه نظام مالیاتی دانست و گفت: حفظ شان و کرامت مودیان مقدم بر هر امری است و تلاش داریم با اجرای قوانین و عدالت مالیاتی، فرهنگ مالیاتی را ارتقا بخشیم.
وی با اشاره به فعالیت شرکت های تولیدی در استان و صنعتی بودن قزوین، گفت: ضرورت دارد صنایع فعال در استان مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.


تاریخ خبر: 1396/05/03
کلمات کلیدی: قزوین واحدهای تولیدی