مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:
فعالان اقتصادی نسبت به ثبت کد اقتصادی خود در سامانه امور مالیاتی اقدام کنند

.مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمدگفت که اشخاص حقوقی وحقیقی و فعالان اقتصادی می بایست نسبت به ثبت کد اقتصادی خود در سامانه www.tax.gov.ir اقدام کنند.
محمدعلی غفاری تصریح کرد که انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و بانکی بویژه ارائه اظهارنامه و بهره مندی ازدیگر خدمات سازمان امورمالیاتی نیازمند داشتن کد اقتصادی است .
وی با بیان اینکه کد اقتصادی حدود پنج هزار و 570 فعال اقتصادی از اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد نیازمند تکمیل است تصریح کرد که این افراد می بایست هرچه سریعتر برای تکمیل کد اقتصادی خود اقدام کنند .
غفاری تصریح کرد که از 30هزار و501 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای دریافت کد اقتصادی در سامانه اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد ثبت نام کرده اند،پرونده کد اقتصادی 2هزار و 668نفر ازاین تعداد در شهرستان بویراحمد ناقص است .
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد به اهمیت کد اقتصادی برای فعالیت مالی و اداری فعالان اقتصادی اشاره کرد و مودیان مالیاتی را به دریافت سریعتر کد اقتصادی فراخواند.

تاریخ خبر: 1396/05/10
کلمات کلیدی: کد اقتصادی محمدعلی غفاری ثبت نام مودیان