اقتصاد مقاومتی
مدیرکل امور مالیاتی فارس :تامین درآمدهای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین پروژه سیاست های اقتصادمقاومتی است.

برنامه و بودجه
محسن کاویانی مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به ­­­­ توسعه گفتمان اقتصاد مقاومتی بیان داشت: استفاده از همه ظرفیت­ها بویژه سرمایه انسانی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشور، با عزم و اراده ملی و کوشش برنامه­ریزی شده در پیاده­سازی سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.
محسن کاویانی با بیان اینکه نقش مردم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است، افزود: در ایران اسلامی هر زمان که به حضور مردم اعتماد شود و همچون دوران دفاع مقدس کار به آنها سپرده شود ، مردم به بهترین نحو ممکن در صحنه حضور داشته ، موضوع را مدیریت کرده و نتایج نیز موفقیت آمیز بوده است.
وی به تبدیل مزیت­های طبیعی و ثروت های خدادادی کشور به سرمایه­های اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد فرهنگ کار و تلاش مضاعف، اصلاح الگوی مصرف منابع ، حمایت از تولید ملی و دانش بنیان کردن تولید و ایجاد اشتغال در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تاثیرگذار است.
محسن کاویانی با بیان اینکه اداره کل امور مالیاتی فارس در راستای حمایت از تولید در چارچوب قانون نگاه تعاملی دارد، افزود: بهترین ابزار توسعه اقتصادی برای رشد، عمران و آبادانی کشور مالیات می باشد که در این راستا نیز افزایش آگاهی مودیان به قوانین مالیاتی موجب ایجاد عدالت مالیاتی بیشتر می شود .
وی با اشاره به اینکه هدف از برقراری مالیات کمک به فرآیند توسعه و تحقق عدالت اجتماعی است، گفت: تلاش داریم که با فرهنگ سازی مطلوب و رعایت حقوق جامعه و آگاه ساختن مودی با حقوق قانونی ، تعامل و اعتماد بین سازمان امور مالیاتی و مودیان تقویت گردد که این اعتماد نیز زمینه ساز مشارکت آگاهانه در پرداخت مالیات می گردد و باعث می شود با توجه به نقش و اثرگذاری مالیات در اقتصاد کشور و تامین منابع مالی، دولت در راه خدمت رسانی به مردم و نیل به اهداف پیش بینی شده گام های مهمی بردارد .
مدیرکل امور مالیاتی فارس ابراز امیدواری نمود که با تعامل میان دولت و بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومت، تولید و اشتغال و در راستای حمایت از تولید با برنامه ریزی دقیق و مدیریت مطلوب ، بتوانیم با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در پیشرفت اقتصادی کشور گام مهمی برداریم .


تاریخ خبر: 1396/05/14
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی