مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر:
مالیات از راهکارهای اصلی اقتصاد مقاومتی است

مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بوشهربا بیان اینکه مالیات با تشکیل حکومت ها در جوامع شروع شد، اظهار داشت: مالیات از راهکارهای اصلی اقتصاد مقاومتی است.
.به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بهادر بهمنی، مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش مقام معظم رهبری برای اقتصاد است، اظهار داشت: برای برون رفت از شرایط و بحران اقتصادی و برای ارتقای اقتصاد ملی راهی جز اجرای اقتصاد مقاومتی از جمله تثبیت مالیات نداریم.
بهمنی با اشاره به اینکه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه کشور از سهم درآمدهای نفتی پیشی گرفته است اظهار داشت: پیشی گرفتن سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی در تحقق درآمدهای دولت، مسئولیت و تکلیف ما سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی را سنگین کرده است.
بهمنی با بیان اینکه مالیات سبب توزیع عادلانه ثروت و درآمد، و موجب عدالت در جامعه می شود افزود: مالیات موجب توزیع ثروت و درآمد می شود بدین معنا که هرکس از درآمد بیشتری برخوردار است باید سهم بیشتری از مالیات پرداخت کند و این عین عدالت است.
وی با اشاره به اینکه تلاش سازمان امور مالیاتی کشور اینست که بر اساس شفافیت و بر اساس اطلاعات دریافتی مالیات را وصول کند افزود:در تعاملات استان هم اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر و همکاران من تلاش دارند با یک تعامل مثبت و سازنده و همراه با تک تک ارباب رجوع و احترام به مردم نهایت خدمت رسانی خود را انجام دهند.


تاریخ خبر: 1396/05/18
کلمات کلیدی: بوشهر اقتصاد مقاومتی