مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر خبر داد:
افتتاح خیابان مالیات در شهر دیر

مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر در آئین افتتاح خیابان مالیات در شهر دیر با اشاره به لزوم نهادینه‌کردن فرهنگ مالیاتی در جامعه اظهار داشت: مردم برای عمران ، آبادانی و توسعه شهرها و روستاها مالیات پرداخت می کنند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بهادر بهمنی، مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: پاک‌ترین درآمد دولت درآمدهای مالیاتی است که آنچه به حساب خزانه واریز می‌شود در قالب بودجه به استان‌ها و شهرستان‌ها و تا آخرین نقاط دورافتاده در روستاها و دهیاری‌ها پرداخت می شود و تا برایارتقای سطح و بهداشت، درمان، امنیت و رفاه مردم استفاده ‌شود .
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر تصریح کرد: مالیات درآمدی پایدار و دائمی برای کشور است که می‌تواند باعث پالایش و سلامت در اقتصاد باشد .
وی با بیان اینکه باید نگاه‌ها به پرداخت مالیات یک دیدگاه اعتقادی باشد، گفت: ائمه‌جمعه، فرمانداران، شهرداران و اصحاب رسانه در تبیین فرهنگ مالیاتی در جامعه نقش تأثیرگذاری دارند .
بهمنی افزود: سال گذشته حدود 358 میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به شهرداری و دهیاری‌های استان پرداخت کردیم که مستقیما صرف عمران و آبادانی و توسعه شهرها و روستاها شد .
وی در پایان یاد آور شد: اظهارنامه‌های ارائه شده نسبت به سال قبل 12 درصد رشد داشته است که نشان از بالندگی و توسعه فرهنگی در سطح استان بوشهر است.

تاریخ خبر: 1396/05/23
کلمات کلیدی: بوشهر خیابان مالیات