مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی:
تحقق درآمدهای مالیاتی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر موضوع اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است طوری که پیام هر سال رهبری با " اقتصاد" آغاز می شود، گفت: بحث تحقق درآمدهای مالیاتی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، غلامرضا شریفی، مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تمامی کشورهایی که در اقتصاد حرفی برای گفتن دارند، دارای نظام مالیاتی موفق هستند، اظهار کرد: کشورهای پیشرفته معمولا بیش از 90 درصد هزینه ها را از محل اخذ مالیات تامین می کنند.
وی با اشاره بر اینکه آرزوی خارج شدن از وابستگی به اقتصاد نفتی را داریم، اذعان داشت: اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی و تحریم های موجود آسیب زا شده است و سیستم مدیریت کشور نیاز دارد تا از طریق مالیات، کشور را اداره کند همچنین این امر آرزوی مقام معظم رهبری است.
وی سهم آذربایجان شرقی از کل درآمدهای مالیاتی کشور را دو درصد خواند و بیان کرد: سهم مالیات های مستقیم در تامین درآمدهای استان 52 درصد و ما بقی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی افزود: اگر بتوانیم مالیات را با استفاده از سیستم و ساختار مناسب محقق کنیم به اهداف نظام، در ارتباط با اقتصاد مقاومتی دست خواهیم یافت.
وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی مالیاتی در کشور و استان ادامه داد: برای عملکرد سال 95، تعداد 160 هزار فقره اظهارنامه اشخاص حقیقی به صورت الکترونیکی ارسال شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید حق مودیان مالیاتی رعایت و رضایت آنها را جلب کنیم، افزود: خوشبختانه میزان نارضایتی مودیان مالیاتی در وصول درآمدها به حداقل رسیده است و قریب به اتفاق مراجعه کنندگان رضایت لازم را دارند.


تاریخ خبر: 1396/05/29
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی آذربایجانشرقی