تقدیر استاندار سمنان از اداره کل امور مالیاتی استان
استاندار سمنان در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان از عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی تقدیر کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، خباز، استاندار سمنان ضمن تشکر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گفت: فعالیت در حوزه مالیاتی بسیار حساس است چراکه کارکنان نظام مالیاتی علاوه بر وصول مالیات به‌عنوان حق دولت، باید رضایت و اعتماد مودیان را نیز جلب کنند.
وی با تأکید بر تکریم ارباب‌رجوع افزود: جلب رضایت همه مردم امری است غیرممکن اما باید تلاش گردد تا بااخلاق خوب و مدارا با مردم به این هدف نزدیک شد که اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص بسیار خوب درخشیده است.
در ادامه بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی سمنان نیز گفت: گسترش فرهنگ مالیاتی روحیه مشارکت مردم را در پرداخت به‌موقع مالیات تقویت می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی سمنان اظهار داشت: رعایت عدالت مالیاتی، جلب رضایت مردم و اعتمادسازی از اولویت‌های مهم اداره کل امور مالیاتی استان است به‌طوری‌که مودیان اثرات پرداخت مالیات را در عمران و آبادانی شهر و روستا و توسعه بهداشت و امنیت و آموزش مشاهده نمایند.
وی با اشاره به نقش حساس و تأثیرگذار مالیات در اقتصاد خواستار همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان و مقامات استانی برای وصول مالیات شد و افزود: باید جلسات متعددی با کلیه ادارات و اصناف برگزار شود تا بتوان از پتانسیل و ظرفیت استان برای تحقق درآمد دولت که بهترین آن مالیات است بهره برد.
مدیرکل امور مالیاتی سمنان با اشاره به بسترسازی برای تشکیل بانک اطلاعاتی جدید برای مودیان افزود: وصول مالیات و تحقق درآمدهای مالیاتی به‌منزله فشار بر مودیان نیست بلکه تأکید بر شناسایی مودیان جدید و مبارزه جدی با فرار مالیاتی است.
بی‌نیاز با اشاره به مشارکت 100 درصدی اشخاص حقیقی و حقوقی در تسلیم اظهارنامه الکترونیکی در خرداد و تیرماه سال جاری، از مودیان مالیاتی استان تقدیر نمود و افزود: رعایت عدالت مالیاتی، کمک به افراد کم‌درآمد، وصول مالیات از محل شناسایی منابع جدید مالیاتی و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی از اهداف بسیار مهم اداره کل به شمار می‌رود.
وی ضمن تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و واحدهای کوچک و متوسط افزود: سازمان امور مالیاتی به دنبال حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی است تا علاوه بر ایجاد درآمد برای خود، در تأمین منابع مالیاتی نیز مشارکت نمایند.


تاریخ خبر: 1396/05/31
کلمات کلیدی: سمنان تقدیر