گسترش چتر عدالت مالیاتی بر سر مودیان
بی تردید، نقش برجسته و بی بدیل مالیات در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری بر کسی پوشیده نیست. ‏بر همین اساس میزان درآمد های هر دولتی تا حد زیادی ارتباط مستقیم به کارایی نظام مالیاتی آنها ‏بستگی دارد. قدر مسلم، امروزه با تکیه صرف بر درآمدهای نفتی که ذخایر آن محدود و پایان پذیر و قیمت بین‌المللی آن نیز متغیر می‌باشد، نمی‌توان ابزار لازم جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دراز مدت در کشور را فراهم نمود. مسئولیت‌های گسترده دولت در زمینه‌های متفاوت و خصوصا انتظار آحاد جامعه از دولت که خواهان استقرار امنیت، امکانات رفاهی و درمانی، آموزش و ... در جامعه می‌باشند، هزینه‌های سرسام آوری را بر دولت تحمیل می‌نماید که تأمین آن از محل درآمدهای فروش نفت به هیچ وجه درست نمی‌باشد.
بنابراین مهمترین منبع اصلی تامین درآمدهای دولت، مالیات می باشد و در کشورهای توسعه یافته نیز بیشترین درآمد دولتها از طریق مالیات تامین می گردد. از طرفی اصلی ترین سیاست نظام مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی است تا بدینوسیله تمام اقشار جامعه فراخور درآمد کسب شده سالیانه در زیر چتر مالیات قرار داده شوند تا بدین ترتیب آحاد مختلف جامعه در تامین و رشد درآمدهای مالیاتی سهیم باشند. از این روی، تمامی اصلاحات و برنامه های سازمان در راستای تحقق این سیاست قلمداد می شود به طوری که با تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال 95، گام بزرگی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شد.
عدالت مالیاتی، روح حاکم بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‏های مستقیم است و بخش های مختلف اقتصادی و همچنین مودیان مالیاتی از مزایا و تسهیلات متعدد این قانون بهره مند شده اند. حذف شیوه علی الراس از نظام مالیاتی، پیگیری جدی تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش، کاهش نرخ های مالیاتی، مبارزه جدی با فرار مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و ... که منجر به کاهش فرار مالیاتی و یا شناسایی مودیان جدید می شود، اقداماتی هستند که با هدف گسترش عدالت مالیاتی به مرحله اجرا در آمده اند.
با اجرای نظام مالیات الکترونیک، مجموعه متعددی از خدمات الکترونیکی به مودیان ارایه و بسیاری از فرایندهای مالیاتی نیز تسهیل خواهد شد. از سوی دیگر، در حال حاضر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه های نظام مالیاتی قرار دارد و رشد مالیات ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد. در همین راستا، تعامل هر چه بیشتر با مودیان و اعتماد به مردم در دستور کار سازمان امورمالیاتی کشور قرار گرفته و توافق با اصناف کشور نیز به خوبی نشان دهنده این نکته است که هر جا نظام مالیاتی به مردم اعتماد داشته، پاسخ مناسبی دریافت نموده است. بنابراین درآمدهای مالیاتی بر پایه سود اخذ می شود و اگر یک فعال اقتصادی زیان کرده باشد، مالیاتی از او اخذ نمی شود و این رویکرد، برگرفته از مقوله عدالت مالیاتی است.
در این میان، جهت دهی درست و مناسب به رسانه های ارتباط جمعی اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، خبرگزاری ها و.... به عنوان حلقه واسط و پل ارتباط دهنده ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و مودیان که می توانند نقش مهم و تاثیرگذاری در اقناع افکار عمومی ایفا نموده و با تبیین اصول و خط مشی های نظام مالیاتی، مخاطبان این سازمان را که در واقع به نوعی تمام اقشار جامعه را در برمی گیرد، ضمن جلب و مشارکت بیش از پیش مودیان در تامین و رشد درآمدهای مالیاتی زمینه اجرای هر چه بهتر و مطلوب تر اجرای عدالت مالیاتی را نیز فراهم آورند.


تاریخ یادداشت: 1396/06/08
کلمات کلیدی: عدالت مالیاتی