رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
طرح جامع مالیاتی گامی به سوی شفافیت اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح جامع مالیاتی را اقدام بسیار بزرگی در جهت شفافیت اقتصادی دانست که یک پایگاه اطلاعاتی جامع مالی ایجاد خواهد نمود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه ی شورای هماهنگی مدیران در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان درخصوص تبیین مسائل اقتصادی خصوصا مشکلات بخش صنایع و سهام عدالت سخن گفت.
در این جلسه جواد انوری ،مدیرکل امورمالیاتی استان گیلان با اشاره به برخی از مشکلات نظام مالیاتی از جمله پدیده کدفروشی و شرکت های کاغذی، به مسأله فرار مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر پرداخت و اهمیت مناطق آزاد تجاری و مشوق های مالیاتی برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران در این مناطق را یادآور شد.


تاریخ خبر: 1396/06/19
کلمات کلیدی: طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی