برگزاری اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان امورمالیاتی کشور
برگزاری اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان امورمالیاتی کشور اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان امورمالیاتی کشور برگزار شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اجلاس سالانه هم اندیشی و تبادل نظر مدیران فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور با حضور محمدقاسم پناهی، قائم مقام سازمان و مجری پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و هادی خانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی در تاریخ دوازدهم و سیزدهم شهریورماه، به مدت دو روز در ستاد سازمان برگزار شد. در این اجلاس که مدیران میانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح جامع مالیاتی ادارات کل امورمالیاتی سراسر کشور حضور داشتند، امور مربوط به سامانه های درون سازمانی با هدف به روزرسانی و رفع موانع سیستمی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

تاریخ خبر: 1396/06/13
کلمات کلیدی: طرح جامع مالیاتی فناوری اطلاعات اجلاس هم اندیشی