برگزاری دوره آموزشی شناسایی اسناد جعلی و راه‌های مقابله با آن در سمنان
دوره آموزشی شناسایی اسناد جعلی و راه‌های مقابله با آن در اداره کل امور مالیاتی استان سمنان برای کارکنان این اداره کل برگزار شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، این دوره باهدف اهمیت حفظ و مراقبت از اسناد مختلف، آگاهی از شگردهای جاعلین و کلاهبرداران در استفاده از این اسناد و همچنین جلوگیری از رشد جرائم جعل و کلاهبرداری و در راستای مصوبات اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری استان سمنان برگزار شد.
در این دوره که با حضور مدیرکل، معاونین و کارکنان این اداره کل در محل سالن آمفی‌تئاتر اداره کل امور مالیاتی استان سمنان برگزار شد; موضوعاتی چون انواع جعل، راه‌های شناسایی اسناد مجعول از اسناد واقعی، نحوه تشخیص امضای چک، امضای واقعی، انواع کلاهبرداری، راه‌های مقابله با کلاهبرداری‏های مختلف و آگاهی بخشی به کارکنان مطرح و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

تاریخ خبر: 1396/06/27
کلمات کلیدی: سمنان