مدیر کل امور مالیاتی استان فارس عنوان کرد:
شفاف سازی مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی فارس گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی موجب افزایش عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،محسن کاویانی ،مدیر کل امور مالیاتی استان فارس در نشست خبری با اصحاب رسانه ،به نقش خبرنگاران در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه اشاره کرد و این نقش را در نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی بسیار حائز اهمیت دانست.
کاویانی به تفویض اختیار صورت گرفته درخصوص جرائم مالیاتی مودیان ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اشاره نمود و گفت: جرائم مودیانی که بتوانند با اسناد و مدارک ثابت کنند که به تکالیف خود عمل نموده و یا مشمول این ماده قانونی نمی شوند تا 100 درصد بخشیده خواهد شد.
وی همچنین به رایزنی های صورت گرفته با اتحادیه طلافروشان در خصوص پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آنان اشاره کرد و از همکاری طلافروشان تقدیر نمود .


تاریخ خبر: 1396/07/02
کلمات کلیدی: طرح جامع مالیاتی فارس