کسب رتبه برتر اداره کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی رتبه برتر سیزدهمین جشنواره شهید رجایی در بخش شاخص های عمومی در بین کلیه دستگاههای اجرایی استان را کسب کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به علت اقدامات موثر انجام شده در راستای تکریم ارباب رجوع، حفظ حقوق مودیان، اشاعه فرهنگ خود اظهاری و تمکین مالیاتی و هم چنین پیاده سازی طرح جامع مالیاتی موفق به کسب رتبه برتر و دریافت لوح سپاس از استاندار آذربایجان شرقی گردید.
دکتر جبارزاده، استاندار آذریایجان شرقی در آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه شهید رجایی همیشه الگوی مدیریتی دولت است، اظهار داشت: رفتار وکردار شهید رجایی باید الگوی مدیریت در دولت باشد، چرا که اخلاق و منش وی در حد نیکویی بود.
استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: تقدیر از خدمات دستگاه‌های برتر دولتی سنت خوبی است چرا که مردم اگر خدمتگزاران خود را بشناسند، بیشتر قدردان خواهند بود و تقدیر امروز از نهادهای برتر، نتیجه تلاش خود دستگاه ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
وی ادامه داد: ارزیابی استراتژیک از جمله مستندات جشنواره ی شهید رجایی است و ارزیابی عملکرد نیز از جمله محورهای برگزاری این جشنواره است که میزان نیل به هدف از این طریق مشخص شده و موجبات استقرار نظام ارزیابی را فراهم می آورد.


تاریخ خبر: 1396/07/12
کلمات کلیدی: آذربایجان شرقی جشنواره شهید رجایی