نامگذاری یکی از میادین شهر جعفریه قم به نام مالیات
مدیر کل امور مالیاتی استان قم خبر داد: به منظور نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی، یکی از میادین شهر جعفریه قم به نام مالیات نامگذاری شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امدادی فرد، مدیرکل امور مالیاتی استان قم اظهارداشت: با هدف فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مالیاتی در بین مردم، با پیشنهاد اداره کل امور مالیاتی استان و موافقت شهردار، مجموعه شورای شهر و مدیریت فرهنگ عمومی شهر جعفریه، یکی از میادین این شهر برای این منظور انتخاب و به نام « مالیات » نامگذاری شد.
وی با بیان این نکته که مالیات یکی از مولفه های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می باشد، افزود: ترویج و فرهنگ سازی پرداخت مالیات در جامعه، نیازمند یاری همه نهادها و دستگاه های اجرایی می باشد.


تاریخ خبر: 1396/07/17
کلمات کلیدی: قم شهر جعفریه