مدیرکل امور مالیاتی فارس خبر داد:
تامین هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: تامین هزینه های دولت از محل مالیات از مهم ترین عوامل تحقق اقتصادمقاومتی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،محسن کاویانی، مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: استفاده از همه ظرفیت ها بویژه سرمایه های انسانی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهمراه با عزم و اراده ملی ،در پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.
کاویانی با بیان اینکه اداره کل امور مالیاتی استان فارس در راستای حمایت از تولید در چارچوب قانون نگاه تعاملی دارد، افزود: بهترین ابزار جهت توسعه اقتصادی و رشد، عمران و آبادانی کشور، مالیات می باشد که در راستای تحقق این مهم افزایش آگاهی مودیان به قوانین مالیاتی نقش بسزایی دارد.
وی با اشاره به اینکه هدف از وصول مالیات، کمک به فرآیند توسعه و تحقق عدالت اجتماعی است، خاطر نشان کرد: در تلاشیم که با فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی مودیان ، تعامل و اعتماد بین سازمان امور مالیاتی و مودیان تقویت گردد که این اعتماد نیز زمینه ساز مشارکت آگاهانه در پرداخت مالیات می گردد و باعث می شود دولت در راه خدمت رسانی به مردم و نیل به اهداف پیش بینی شده گام های مهمی بردارد .
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس ابراز امیدواری نمود که با تعامل میان دولت و بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و در راستای حمایت از تولید با برنامه ریزی دقیق و مدیریت مطلوب در پیشرفت اقتصادی کشور گام مهمی برداریم .


تاریخ خبر: 1396/07/19
کلمات کلیدی: درآمدهای مالیاتی فارس هزینه های دولت