مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:
فرار مالیاتی پدیده ای ضد اجتماعی و تهدیدی برای منافع عمومی

مدیر کل
مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری فرار مالیاتی را پدیده ای ضد اجتماعی و تهدیدی برای منافع عمومی دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش بیگدلی با تاکید بر نقش مالیات در تامین هزینه های عمومی دولت ها گفت: درکشورهای توسعه یافته، مالیات سهم مهمی از درآمدهای دولت را تشکیل می‏ دهد، در حالی که درسایر کشورها، سهم درآمدهای مالیاتی ناچیز است و گاهی اوقات تاچند برابر درآمدهای مالیاتی، فرار مالیاتی وجود دارد .
بیگدلی زمینه های پیدایش فرار مالیاتی را مواردی از قبیل عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، کامل نبودن اطلاعات وضعف نظام نظارت و پیگیری، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، تأخیر در وصول مالیات، نشناختن مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها ووجود معافیتهای وسیع ومتنوع دانست.
مدیر کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: نظام مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان با ارائه خدمات مناسب مالیاتی وفعالیت های اطلاع رسانی وفرهنگ سازی سعی در تشویق مودیان به رعایت قوانین و تمکین مالیاتی نموده است.
وی بر لزوم همکاری کلیه دستگاه ها با اداره کل امور مالیاتی استان در مبارزه با فرار مالیاتی به عنوان یکی از عوامل مهم در ضربه زدن به اقتصاد سالم و شفاف و تامین درآمدهای دولت تاکید کرد و ادامه داد: نظام مالیاتی و ماموران مالیاتی زمانی می توانند با عدالت رفتار نمایند مه به اطلاعات کافی دسترسی داشته باشند.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

تاریخ خبر: 1396/07/24
کلمات کلیدی: نظام مالیاتی فرهنگ سازی مالیاتی فرارمالیاتی