مدیرکل امور مالیاتی ایلام خبر داد:
پرداخت 100 میلیارد ریال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام از پرداخت بیش از 100 میلیارد ریال از محل درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در نیمه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیدی، مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام دراین‌باره اظهار داشت: در سال گذشته نیز بیش از 331 میلیارد ریال نیز از این محل بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع‌شده است.
امیدی دراین‌باره یادآوری کرد: بر اساس ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه، عوارض وصولی ارزش‌افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع‌بند "الف" قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام با تأکید بر اینکه عواید پرداخت مالیات، به توسعه استان به‌ویژه در امور عمرانی و توسعه شهرها و روستاها کمک می‌کند، مشارکت بیشتر مردم در بحث تمکین به قوانین مالیاتی را خواستار شد.


تاریخ خبر: 1396/08/14
کلمات کلیدی: ایلام شهرداری ها و دهیاری ها