مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر:
تحقق درآمدهای مالیاتی، از اهداف مهم دولت و نظام مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر اظهار داشت: تحقق درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین اهداف دولت و سازمان امور مالیاتی می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بهادر بهمنی، مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر،گفت: برای تحقق درآمدهای مالیاتی، اقداماتی بنیادی در سطح ادارات کل صورت گرفته و سهم استان بوشهر از درآمدهای مالیاتی کشور 2800 میلیارد تومان است که این رقم براساس ظرفیت های استان پیش بینی شده است.
وی ماموریت همکاران مالیاتی را اجرای سیاستهای سازمان و وصول درآمدها دانست و ادامه داد: همکاران باید تلاش کنند تا رسیدگی به پرونده های مودیان به سرعت انجام شود و پرونده در حال انتظاری در هیات های حل اختلاف مالیاتی وجود نداشته باشد.
بهمنی تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات هادر بحث رسیدگی، باید مبنایی اصولی ، کارشناسی و بر پایه حسابرسی حرفه ای باشد تا حقی از کسی ضایع نگردد.
وی در خاتمه استان بوشهر را استانی اخلاق مدار و دینمدار دانست وتصریح کرد: همه ما باید در برابر خداوند و مردم خود را مسئول بدانیم و روحیه تکریم ارباب رجوع و اخلاق مداری را بیش از گذشته در خود پرورش داده و کارها را توام با اعتقادات ورعایت حسن خلق انجام دهیم.


تاریخ خبر: 1396/08/15
کلمات کلیدی: درآمدهای مالیاتی بوشهر