مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان:
شفافیت اقتصادی گام مهمی برای برقراری عدالت مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان شفافیت اقتصادی را گام مهمی برای برقراری عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در برنامه تلویزیونی پایش، شفافیت اقتصادی را مهم‌ترین عامل کمک به تولید، اشتغال پایدار، رشد و توسعه اقتصادی دانست و افزود: اگر فعالیت‌های اقتصادی شفاف نباشد علاوه بر کاهش اشتغال می‌تواند مانع از رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی نیز مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها است و در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص ثالث مکلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره کل امور مالیاتی، دفاتر و اصل یا رونوشت اسناد و مدارک مربوط به تحصیل درآمد مودی مالیاتی را ارائه دهند وگرنه مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
بی‌نیاز با تأکید بر اینکه برقراری عدالت مالیاتی منوط به جمع‌آوری اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی است، گفت: کلیه بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ... در صورت درخواست اداره امور مالیاتی حسب مورد، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مکلف‌اند تا اطلاعات حساب مودیان را که در امر تشخیص مالیات موثر است را در اختیار ادارات کل امور مالیاتی و مأموران مالیاتی قرار دهند.
مدیرکل امور مالیاتی سمنان ضمن اشاره به تراکنش‌های بانکی و صندوق‌های فروش افزود: این اطلاعات بر اساس حکم قانون است و صرفا برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و رعایت عدالت مالیاتی مورداستفاده قرارمی گیرند.


تاریخ خبر: 1396/08/16
کلمات کلیدی: سمنان شفافیت اقتصادی