مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان گفت:
طرح جامع مالیاتی گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان گفت: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی، گامی در جهت تحقق عدالت و درآمدهای مالیاتی است.
به گزارش سازمان امورمالیاتی، انوری، مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان، معوقات مالیاتی را یکی از دغدغه‌های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: کارت‌های بازرگانی یکی از مواردی است که برای وصول مالیات آن‌ها دچار مشکل هستیم و تلاش داریم با اتخاذ شیوه‌ها و راهکارهای موثر مطالبات مربوط به این بخش را به حیطه وصول درآوریم.
وی در ادامه، بابیان اینکه در اکثر شهرها و بخش‌های تابعه زیرساخت طرح جامع مالیاتی در مرحله اتمام هست افزود: خوشبختانه با پیگیری صورت گرفته، فضای کار آماده‌شده و بعدازآن امور مربوط به سیستم ایریس به‌صورت کد پستی در 7 منبع آغاز می‌شود و در حال حاضر حدود 30 هزار پرونده را شامل می‌گردد.
در پایان مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان بیان کرد: با حذف شیوه علی الرأس پس از اجرای کامل طرح جامع مالیاتی گامی موثر در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شده و تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد.


تاریخ خبر: 1396/08/22
کلمات کلیدی: طرح جامع مالیاتی گیلان