مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور:
نیروی انسانی، از عوامل موثر در تحول نظام مالیاتی است

مدیرکل ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امورمالیاتی گفت: از موثرترین عوامل تحول نظام مالیاتی، نیروی انسانی است و توسعه نیروی انسانی باید در اولویت برنامه های سازمان قرار گیرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدحسن بازیار، مدیرکل ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امورمالیاتی، در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان با بیان اینکه سرمایه انسانی سازمان مهمترین دارائی آن به شمار می رود گفت: توسعه نیروی انسانی و ایجاد تحول در منابع انسانی سازمان جزو ضروریات پیشرفت آن به شمار می رود.
وی در ادامه گفت: هرقدر که تجهیزات داشته باشیم ولی نیروی انسانی با ما همراه نباشد، سازمان به اهداف خود نخواهید رسید و اثرگذاری نیروی انسانی می بایست با حفظ و حراست آن همراه باشد.
بازیارگفت: وظیفه ما این است برای پیشبرد اهداف سازمانی و حفظ و حراست نیروی انسانی، آسیب شناسی و پیشگیری را در برنامه های خود قرار دهیم تا مشکلی برای همکاران ایجاد نشود که در این صورت حتما سازمان هم آسیب خواهد دید.
وی در پایان افزود: باید سعی کنیم اعتماد متقابل بین نظام مالیاتی و جامعه را افزایش دهیم و اگر مردم نسبت به سازمان امور مالیاتی بدبین شوند خود می تواند منشا فساد باشد و در این خصوص باید هشیار باشیم.


تاریخ خبر: 1396/08/24
کلمات کلیدی: نظام مالیاتی نیروی انسانی