فرماندار شهرستان آستارا تأکید کرد:
لزوم آگاه سازی مردم از قوانین و گسترش فرهنگ مالیاتی

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: قوانین مالیاتی باید به خوبی اطلاع رسانی، اجرا و نظارت شوند تا به کمک آن شاهد توسعه منطقه باشیم و اداره امور مالیاتی هم به کسبه و بازار این شهرستان نگاه ویژه ای داشته باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، یونس رنجکش، فرماندار آستارا اظهار داشت: متاسفانه برخی از فعالان اقتصادی، کسبه و صنوف، از قوانین مالیاتی آگاهی ندارد و این موضوع باعث شده است برای پرداخت مالیات با مشکل مواجه شوند بر این اساس می بایست اطلاع رسانی به موقع در خصوص تکالیف مودیان پررنگتر باشد.
وی تصریح کرد: اقتصاد عمده شهرستان آستارا متکی بر بازار است، بازاری که متاسفانه بر اساس عدم ترسیم چشم‌انداز در سال‌های گذشته و تغییر سیاست‌ها دچار مشکل شده است و مردم انتظار دارند تا مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.
رنجکش یادآور شد: در شرایط فعلی اداره امور مالیاتی می بایست با ارائه تسهیلات با فعالان اقتصادی این شهرستان همراهی بیشتری نماید.
وی ادامه داد: هر چند که پرداخت مالیات یک وظیفه قانونی است و همه باید آن را رعایت کنند اما برای کمک بیشتر به تجار و بازاریان آستارا، از اداره امور مالیاتی درخواست می کنم نگاه ویژه‌ای به این شهرستان داشته باشد، اگرچه پاسخ به همه مطالبات انباشته شده ممکن نیست اما هر قدمی که در این زمینه برداشته شود کمک بزرگی به این قشر خواهد بود.


تاریخ خبر: 1396/09/20
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی آستارا