مدیر کل امور مالیاتی قزوین تاکید کرد:
ترویج فرهنگ مالیاتی، موجب افزایش مشارکت مودیان می شود

مدیر کل امور مالیاتی قزوین اظهار داشت: ترویج فرهنگ مالیاتی موجب افزایش چشمگیر مشارکت مردم جهت پرداخت مالیات واطمینان مودیان به اداره کل امورمالیاتی استان شده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، پورامیدی، مدیر کل امور مالیاتی قزوین در دیدار با شهردار شهرستان آبیک با اشاره به نقش و اهمیت فرهنگ مالیاتی در ارتقاء نظام مالیاتی کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی، خواستار مشارکت و تعامل شهرداری ها با اداره کل امور مالیاتی استان شد.
پورامیدی در ادامه گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی استان منجر به افزایش درآمدها و اعتبارات شهرداری ها و در نتیجه افزایش توان آنها جهت اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهرهای استان خواهد شد و در همین راستا فرهنگ مالیاتی و نهادینه شدن آن در سطح جامعه یکی از مهمترین اهداف و چشم اندازهای سازمان امور مالیاتی است.
شهردار آبیک نیز در خاتمه ، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیریت و کارکنان امور مالیاتی استان، آمادگی مجموعه شهرداری آبیک را جهت گسترش تعامل و همکاری های لازم، جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی اعلام کرد.


تاریخ خبر: 1396/10/06
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی قزوین