مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:
بخشودگی ‌جریمه‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید و اشتغال در استان

بخشودگی جریمه های مالیاتی مدیرکل امور مالیاتی استان از اجرای طرح بخشودگی ‌جریمه‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید و اشتغال در استان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش بیگدلی با تاکید بر اهمیت مالیات در اقتصاد کشور و تامین درآمدهای دولت گفت، یکی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی و صنعتی در استان دارند، مربوط به جریمه های مالیاتی است که به همین دلیل با هدف حمایت از تولید داخلی و رونق اشتغال و سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان، کلیه مودیانی که اقدام به پرداخت اصل مالیات خود نمایند، جریمه های قابل بخشش آنها بخشیده خواهد شد.
وی افزود: ‌طرح‌های بخشودگی جرائم مالیاتی از طرق مختلف به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ و مودیان مالیاتی استان اطلاع رسانی خواهد شد تا فعالین اقتصادی استان بتوانند از این طرح ها استفاده نمایند.
بیگدلی با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی در پیشبرد طرح های عمرانی کشور گفت: اگر درآمدهای مالیاتی نباشد بسیاری از پروژه های اقتصادی و عمرانی در کشور تعطیل خواهد شد.
مدیر کل امور مالیاتی استان در ادامه بر لزوم اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی جهت جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی و مالیاتی و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی تاکید کرد.

تاریخ خبر: 1396/09/29
کلمات کلیدی: تولید و اشتغال بخشودگی جریمه های مالیاتی