مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد:
رویکرد اصلی امور مالیاتی استان،وصول مالیات عادلانه است

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: رویکرد اصلی امور مالیاتی استان،وصول مالیات عادلانه و شفاف است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، محمدعلی غفاری، مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد در نشست ستاد درآمدهای استان اظهار داشت: وصول مالیات صاحبان ثروت و درآمد برنامه ریزی مطلوبی دارد و کارکنان این مجموعه اقتصادی دراین عرصه باتوجه به نوسان های اقتصادی متحمل تلاش مضاعفی می شوند.
غفاری افزود: بخش زیادی از مشاغل ومراکز کسب وکار در کهگیلویه وبویراحمد از پرداخت مالیات معاف هستند که این امر بیانگر عادلانه وشفاف بودن روند وصول و پرداخت مالیات است.
در ادامه این نشست سید ابراهیم کشاورزی، مدیرکل امور اقتصادی ودارایی کهگیلویه وبویراحمد نیزگفت: اتکا به درآمدهای غیرنفتی بویژه مالیات و ارائه خدمات، راهکار خوبی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،تامین منابع پایدار و جایگزینی اقتصاد غیرنفتی است.


تاریخ خبر: 1396/11/14
کلمات کلیدی: کهگیلویه و بویراحمد وصول عادلانه