در آستانه سی و نهمین بهار شکوهمند انقلاب اسلامی و به منظور تکریم مودیان مالیاتی صورت گرفت
بخشودگی صد در صد جرائم قابل بخشش مودیان مالیاتی در ایام دهه مبارک فجر

بی نیاز
صد در صد جرائم قابل بخشش مودیان مالیاتی در منابع مالیاتی مشاغل ، اشخاص حقوقی ، تکلیفی ، ارزش افزوده از برنامه های تشویقی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان در ایام مبارک دهه فجر می باشد .
عباس بی نیاز مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ضمن اعلام این خبر افزود : در آستانه سی و نهمین بهار انقلاب شکوهمند اسلامی و به منظور تکریم مودیان مالیاتی و در اجرای ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و تصمیمات اتخاذ شده و به منظور تسریع در فرآیند وصول بدهی و جلوگیری از اتلاف وقت مودیان ، بخشودگی صد در صد جرائم قابل بخشش مودیان مالیاتی در منابع مالیاتی مشاغل ، اشخاص حقوقی ، تکلیفی ، ارزش افزوده و ماده 169 مکرر برابر تفویض اختیار انجام شده و مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین انجام تقسیط بدهی بدهکاران با رعایت ماده 167 ق . م . م در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی ا زبرنامه های تشویقی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان می باشد .
شایان ذکر است چنانچه مودیان محترم مالیاتی نیز در این ایام در راستای ماده 238 ق . م . م نسبت به انجام توافق با رئیس اداره امور مالیاتی و یا معاونان اداره کل اقدام نمایند می توانند از مزایای مذکور استفاده نمایند .

تاریخ خبر: 1396/11/16
کلمات کلیدی: بخشودگی جرایم دهه فجر