مدیر کل امور مالیاتی استان قم:
حمایت از تولید و سرمایه گذاری اولویت اداره کل است

مدیر کل امور مالیاتی استان قم با حضور در محل واحدهای صنعتی استان، ضمن بازدید و گفتگو با مدیران و کارکنان مجموعه های تولیدی و صنعتی گفت: حمایت از تولید و سرمایه گذاری اولویت اداره کل امورمالیاتی استان است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،امدادی فرد، مدیر کل امور مالیاتی استان قم، بر تلاش این مجموعه برای رفع موانع و مشکلات مالیاتی بخش تولید و صنعت تاکید نمود و افزود : سیاست گذاری و هدف سازمان امورمالیاتی بر مبنای تعامل سازنده با مودیان است و در این راستا، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است .
امدادی فرد در پایان این بازدید، تقسیط بلند مدت مالیات های سنگین ، بخشودگی جرایم مالیاتی و توافق و تعامل با مودیان در رسیدگی و وصول مالیات بر پایه مالیات ابرازی مودی را از جمله حمایت های مجموعه مالیاتی برشمرد و تصریح کرد : در صورتی که مودیان به تکالیف قانونی خود در رابطه با مالیات عمل نمایند و کتمان درآمد نداشته باشند ، در قانون مالیاتها مواد حمایتی قابل توجهی برای مودیان پیش بینی شده است .


تاریخ خبر: 1396/12/28
کلمات کلیدی: درآمدهای مالیاتی خوزستان