مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان:
مالیات مهم ترین منبع درآمد کشور است

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی و عامل رشد و توسعه کشوراست.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،شاکر رضا مریدی،مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان اظهار داشت: با افزایش درآمدهای مالیاتی تکیه بر درآمدهای نفتی روزبه روز کاهش یافته و باعث می شود این ثروت ملی برای نسل های آینده باقی بماند.
وی با اشاره به نقش شهرداریها و دهیاری ها در توسعه زیر ساختهای کشور افزود:شهرداری ها با معرفی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی که فعالیت‌های زیرزمینی دارند به اداره کل امور مالیاتی، در واقع گامی برای افزایش اعتبارات خود از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده خواهند برداشت.
مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خاطر نشان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید با اطلاع رسانی ، اثرات مثبت پرداخت مالیات را نشان دهند تا مردم بدانند مالیات پرداختی آنها صرف عمران و آبادی شهر ها و روستاها می شودو بطور قطع نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات با اجرای چنین پروژه‌هایی بسیار اثرگذار است .
مریدی در خصوص اثرات پرداخت مالیات در جوامع مختلف گفت: اگر نظری گذرا به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته باشیم در می‌یابیم که عامل پیشرفت ،توسعه، عمران و آبادانی تمام کشورها پرداخت به موقع مالیات می‌باشد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر بیش از 50 درصد اعتبارات عمرانی و مصوب آن‌ها از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است از این رو هرچه فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر باشد، کمک بیشتری به آبادانی و توسعه شهرها و روستاها خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان ضمن قدردانی از کلیه مودیان مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال گذشته مالیات خود را بموقع پرداخت نمودند، گفت: چنانچه مواردی در خصوص فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز در سطح استان مشغول فعالیت می‌باشند، وجود دارد انتظار می‌رود مودیان و شهروندان مراتب را به این اداره کل و یا از طریق سامانه1526 اطلاع‌رسانی نمایند.
وی در خاتمه تاکید نمود: اداره کل امور مالیاتی هرمزگان آماده دریافت اطلاعات مربوط به فراریان مالیاتی می‌باشد تا بتوانیم در اسرع وقت، حق و حقوق شهروندان و دولت را از آنها وصول نماییم.


تاریخ خبر: 1397/02/22
کلمات کلیدی: هرمزگان