مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری
ترویج فرهنگ مالیاتی موجب مشارکت بیشترمودیان می شود

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: ترویج فرهنگ مالیاتی، موجب افزایش اعتماد عمومی و مشارکت بیشتر مودیان در پرداخت مالیات می‌شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بیگدلی، مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش تاثیر گذار اصحاب رسانه در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به شهروندان و تسهیل مسیر اجرای قوانین، گفت: برای ریشه کنی فرار مالیاتی باید همه مسئولین و دستگاه ها ی اجرایی و رسانه های جمعی هم صدا و همراه شوند.
مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری، با تاکید بر اهمیت مالیات در تامین درآمدهای دولت و نقش مالیات در سیاست های پولی و مالی کشور، فرهنگ سازی مالیاتی را ضرورت بی بدیل اقتصاد کشور دانست.
بیگدلی در ادامه افزود: فرار مالیاتی یک پدیده ناپسند است و کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند به مردم و جامعه ظلم می کنند; چرا که از همه مواهب موجود در کشور از جمله امنیت، حمایت از سرمایه ‎ گذاری، فضای مساعد کسب و کار، خدمات عمومی و ... استفاده می کنند و به جای پرداخت مالیات، از همه راهکارهای قانونی و غیرقانونی استفاده می کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه های جامعه پرداخت نکنند.
مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری گفت: با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیاتی عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات هایی نیز برای آن پیش بینی شده است.
وی هم چنین خاطر نشان کرد: نظام مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان با ارائه خدمات مناسب مالیاتی و اطلاع رسانی وفرهنگ سازی سعی در تشویق مودیان به رعایت قوانین و تمکین مالیاتی نموده است .
بیگدلی با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با فراریان مالیاتی و مجرمین اقتصادی ، گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت‏های اقتصادی افراد داشته باشیم و در قوانین موجود از جمله قانون مالیات ها و قانون مبارزه با پولشویی ابزار مناسبی در جهت برخورد با این پدیده پیش بینی شده است.


تاریخ خبر: 1397/02/23
کلمات کلیدی: