مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد:
خوداظهاری مالیاتی مشی« مودی مداری »و «اعتماد آفرینی» سازمان امور مالیاتی است

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت وصول مالیات براساس خوداظهاری مالیاتی مودیان صورت می گیرد و مشی سازمان امور مالیاتی در این فرآیند، «مودمداری » و « آعتماد آفرینی» است.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی امورمالیاتی ،محمدعلی غفاری در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصادی کهگیلویه وبویراحمد با اصناف تصریح کرد که مودی مداری تعیین مالیات از برنامه های موفق واعتماد آفرین سازمان امورمالیاتی است و این رویه ضمن اجرای قانون ،جلب رضایت صاحبان مشاغل و نیز محبوبت این دستگاه مهم اقتصادی را به همراه داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به همکاری اتحادیه های صنفی با این اداره کل در موضوع پرداخت مالیات تصریح کرد که کار تعیین و اخذ مالیات شفاف و همراه با اطلاعات و مستندات لازم انجام می گیردو هرگز حقی از مودیان تضییع نمی شود.
مدیرکل امور قتصاد ودارایی کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست برلزوم حمایت از اصتاف و بخش های تولید و اشتغال تاکید کرد.
غضنفر آرام هدف از برگزاری این نشست را بررسی مشکلات اصناف و برنامه ریزی و هماهنگی برای حل آنها بیان کرد.
.دراین نشست مسئول اتحادیه صنف عمده فروشان یاسوج وجود فروشگاههای بزرگ و عرصه مستقیم و سیار کالا از سوی واحدهای تولیدی استانهای همجوار را از تهدیدهای بازار دانست.
محسنی با بیان اینکه اصناف مالیات پرداخت می کنند و نیازمند حمایت هستند، برلزوم برخورد قاطع با عرضه سیار مواد غذایی و میوه از سوی خودروها و دلالان تاکید کرد.
در این نشست مقرر شد اتحادیه های صنفی در خصوص اطلاع رسانی به واحدهای صنفی برای ارائه اظهار نامه مالیاتی 96در خرداد سال جاری تاکید شد .

تاریخ خبر: 1397/02/31
کلمات کلیدی: مودی مداری.اعتماد آفرینی. غفاری