مدیرکل امور مالیاتی قزوین:
پرداخت مالیات یک مسئولیت اجتماعی است

مدیرکل امور مالیاتی قزوین گفت: پرداخت مالیات یک مسئولیت اجتماعی است و فرار مالیاتی موجب عدم توزیع مناسب ثروت در کشور میشود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مصطفی پورامیدی، مدیرکل امورمالیاتی قزوین، در دیدار با سرهنگ محمدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، فرار مالیاتی را معضل اقتصاد کشور دانست و گفت: فرار مالیاتی موجب می شود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسب توزیع نشود و انباشت ثروت در دست گروه های خاص، شکاف طبقاتی را عمیق تر و خدمات اجتماعی و رفاهی ارائه شده از طرف دولت را ضعیف تر گرداند .
پورامیدی با اشاره به اینکه اجرای کامل طرح جامع مالیاتی موجب شفافیت و در نتیجه عدالت در نظام مالیاتی می شود، گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی، شبکه مالیاتی جامعی مستقر خواهد شد که به وسیله آن بسیاری از حلقه های زنجیره مبادلات اقتصادی که از نظارت سیستم مالیاتی خارج هستند، شناسایی و از فرار مالیاتی مودیان جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی قزوین ضمن قدردانی از تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی استان، گفت: فرار مالیاتی پدیده ای است که باید همه دستگاهها کمک کنند تا جلوی آن گرفته شود.
وی با بیان اینکه همواره عده ای به دنبال فرار مالیاتی هستند تا از پرداخت آن شانه خالی کنند، گفت: باید با همکاری همه دستگاه ها فرارهای مالیاتی شناسایی و با آن برخورد شود تا حقی از بیت المال و مردم وظیفه شناس پایمال نشود.
در ادامه سرهنگ محمدی نیز فرار مالیاتی را سرپیچی از قانون دانست و درخصوص برخورد جدی با مجرمان اقتصادی و مرتکبین فرار مالیاتی اعلام آمادگی کرد.
در پایان این دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان با اهدای لوح تقدیری از زحمات پلیس راهنمایی و رانندگی استان درخصوص شناسایی و برخورد با مجرمین مالیاتی قدردانی کرد.


تاریخ خبر: 1397/03/19
کلمات کلیدی: قزوین