رضایتمندی استاندار هرمزگان از عملکرد امور مالیاتی استان
استاندارهرمزگان ازعملکرد خوب اداره کل امور مالیاتی استان ابراز رضایت کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،فریدون همتی،استاندار هرمزگان در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که باحضورمدیران استان تشکیل شد، از اداره کل امور مالیاتی استان در بخش مالیات بر ارزش افزوده و هماهنگی در توزیع آن تقدیر کرد.
وی ضمن تاکید بر اهمیت واحدیابی، گفت: باید با برنامه ریزی و واحد یابی از تمام بنگاه های اقتصادی مالیات وصول شود و راه خروج مالیات و عوارض از استان بسته شود و اگرمالیات و عوارض بنگاه های اقتصادی هرمزگان در تهران به دلیل وجود دفتر مرکزی درآنجا وصول می شود، به استان برگردانده شود تا اینکه درپایان سال میزان مازاد درآمد استان مشخص شود .
در ادامه شاکر رضا مریدی،مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان نیز گفت: واحدیابی بنگاه های اقتصادی در استان آغاز شده و تکالیف بنگاه های اقتصادی به آنان ابلاغ شده است.
وی تاکید کرد:از اول سال 95 در راستای اجرای ماده 110 قانون مالیات های مستقیم، شرکت هاباید در محل فعالیت نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند .


تاریخ خبر: 1397/03/20
کلمات کلیدی: هرمزگان