مدیرکل امور مالیاتی قزوین:
به دنبال اعتماد آفرینی و جلب رضایت مودیان هستیم

مدیرکل امور مالیاتی قزوین گفت: تلاش می کنیم با پشتکار بیشتر ، رضایت و اعتماد مودیان را بیش از گذشته جلب کنیم.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، پورامیدی، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، در تشریح اهمیت و نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه کشور گفت: مالیات بر ازش افزوده سهم قابل توجهی از درآمد کشور را تامین می کند و دستیابی به اهداف تعیین شده درخصوص این نوع مالیات، نیازمند تلاش همکاران است.
وی به تلاش مضاعف کلیه کارکنان جهت تحقق برنامه های عملیاتی سازمان اشاره کرد و گفت: رسیدگی به 200 پرونده ، بررسی وضعیت رسیدگی به پرونده ها ،پیگیری چکهای برگشتی و بدهی های معوق و پیگیری و وصول بدهی های ابرازی مودیان در واحدهای مالیاتی از اولویت های این اداره کل است.
پورامیدی گفت: اداره کل امورمالیاتی استان باتوجه به سیاست های سازمان در سال جاری به دنبال اعتماد آفرینی و جلب رضایت حداکثری مودیان است، بنابراین ضروری است تا همکاران با حسن خلق با مودیان رفتار کنند و تکریم مودیان را سرلوحه کار خود قرار دهند.


تاریخ خبر: 1397/04/10
کلمات کلیدی: قزوین