معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان یزد
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار

مسعود اعتمادمقدم معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان یزد گفت: 16 تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار 97 می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد، مسعود اعتمادمقدم با بیان اینکه مطابق قانون، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف 15 روز بعد از پایان هر دوره تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند، گفت: بر این اساس آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار، 15 تیرماه می باشد; اما از آنجا که 15تیرماه با روز جمعه (تعطیل رسمی) مصادف شده، لذا مودیان محترم تا پایان وقت اداری روز شنبه 16 تیرماه، مهلت دارند اظهارنامه مربوط به دوره بهار را ارایه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان یزد با بیان اینکه جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 16 تیرماه از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود، توصیه کرد: مودیان محترم به منظور تسریع در انجام کار، تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی این مهلت موکول ننمایند.
وی تاکید کرد: مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

تاریخ خبر: 1397/04/14
کلمات کلیدی: