امام جمعه مهریز:
پرداخت مالیات در خدمات رسانی دولت موثر است

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز گفت: پرداخت به موقع و دقیق مالیات توسط مردم ، دولت را در خدمات رسانی و انجام طرح های عمومی فرهنگی و اقتصادی کمک می کند

حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی به مناسبت هفته مالیات در بازدید از بخش های مختلف اداره امور مالیاتی شهرستان افزود: درحال حاضر بخش اصلی تامین هزینه های عمومی دولت از مالیات انجام می شود .
وی ادامه داد: مالیات مساله مهمی است که به موجب اصل تعاون طبق قانون همه شهروندان باید بخشی از درآمد خود را به منظور تامین هزینه عمومی و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی پرداخت کنند .
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیان کرد: مالیاتی که مردم پرداخت می کنند، بیشتر در همان شهر بر حسب نیاز و در طرح های عمرانی ، آموزشی و فرهنگی هزینه می شود .
محی الدینی با بیان اینکه مردم را باید دقیقا در جریان نحوه هزینه مالیات وصولی قرار داد، تصریح کرد: شفاف سازی امور و فرهنگ سازی موضوع مهمی است که باید مدنظر متولیان امور مالیاتی قرار گیرد .
وی به طرح خود اظهاری مودیان به عنوان یک امر مهم در دریافت مالیات در سال های اخیر اشاره کرد و یادآور شد: مسوولان باید به خود اظهاری مودیان توجه و اعتماد داشته باشند و با تعامل هم فعالیت کنند .
امام جمعه مهریز بیان کرد: وصول مالیات نباید تنها از مودیان خرد انجام شود که حتی دانه درشت ها باید طبق مقررات به تکالیف خود در پرداخت به موقع آن اقدام کنند تا توسعه کشور انجام شود .
به گفته محی الدینی برای پیشرفت کشور وصول مالیات به نحوی که بر طبقه های ضعیف جامعه فشاری وارد نکند بسیار مهم است و همه باید به آن توجه داشه باشند .
مرکز شهرستان 50 هزار نفر مهریز در 30 کیلومتری جنوب شهر یزد واقع شده و این شهرستان سه هزار و 500 مودی مالیاتی است .


تاریخ خبر: 1397/04/17
کلمات کلیدی: